Svoj čas venujte veľkým veciam

Ako vám s tým Sloneek pomôže?

-----

Evidencia zamestnancov

Databáza zamestnancov s možnosťou ukladania pracovnoprávnych dokumentov. Jednoduché zadávanie, vyhľadávanie, flexibilné nastavenie pracovných vzťahov a pracovnej doby. Pokiaľ vám polia pre informácie nebudú stačiť, máte k dispozícii aj možnosť definovania vlastných polí vrátane pripomienok.

DETAIL
-----

-----

Riadenie absencií

Schvaľovanie dovoleniek, ale aj akýchkoľvek absencií pomocou aplikácie nahrádza zastaralé papierové žiadanky. K dispozícii je prehľadné prostredie s podrobnými reportmi. Na zadávanie a schvaľovanie absencií je možné využiť aj plnohodnotné mobilné rozhranie. Riešenie vyhovuje všetkým zákonným požiadavkám.

DETAIL
-----

-----

Dochádzkový systém

Moderný spôsob evidencie dochádzky online. Hlásenie cez terminál pomocou kariet a čipov, prostredníctvom mobilného telefónu a GPS lokalizácie alebo cez webové rozhranie je základným štandardom nášho riešenia. Pokiaľ teda chcete mať detailný prehľad o plnení pracovnej doby.

DETAIL
-----

-----

Pracovné pomôcky

Čo nie je v hlave, musí byť v Sloneekovi. Evidencia majetku, ktorý zamestnanec dostane na používanie, je potrebná a užitočná administratíva. So Sloneekom je vytvorenie systému v agende pracovných pomôcok jednoduché. Potvrdenie prevzatia pomôcky je možné podpísať elektronicky prstom alebo myšou priamo v aplikácii. Podobným spôsobom si môžete aj nechať potvrdiť prečítanie dôležitých firemných dokumentov. Napríklad etického kódexu či smerníc.

DETAIL
-----

-----

Firemné dokumenty

Automatizácia obehu dokumentov, ktoré potrebujete podpísať alebo potvrdiť ich prečítanie, je v dnešnej dobe nevyhnutná. Sami si definujete postupnosť podpisovania. Potom stačí už len dokument vypustiť a on sa vráti späť elektronicky podpísaný.

DETAIL
-----

-----

Plánovanie a timesheety

Modul Plánovanie umožňuje zamestnancom a ich nadriadeným naplánovať pracovné zmeny na nadchádzajúce obdobie, najčastejšie na ďalší týždeň alebo mesiac. Zamestnanci si následne môžu naplánovaný čas upravovať spätne podľa ich reálne alokovaného času pomocou jednoduchého drag-and-drop gesta.

DETAIL
-----

-----

Videokonferencie

Zabezpečené videohovory priamo z aplikácie. Máte možnosť vytvárať súkromné miestnosti, ale aj otvorené miestnosti, ku ktorým sa môžete kedykoľvek pripojiť.

DETAIL
-----

-----

Kompetenčný modeling

Metodika a intuitívny nástroj pre kompetenčné modelovanie, vyhodnocovanie kompetencií a prípravu dát pre efektívne vzdelávacie plány v organizácii.

DETAIL
-----

Ešte stále váhate?

Poďme sa na to pozrieť spoločne

NAPLÁNUJTE SI

DEMO PREZENTÁCIU

Osobne vám predstavíme praktické výhody používania Sloneeka.

ZAVOLAJTE NÁM

‭+421 911 489 407‬

Náš helpdesk je pripravený poradiť vám a rýchlo sa v Sloneekovi zorientovať.

ALEBO JEDNODUCHO

VYSKÚŠAJTE ZADARMO

Za vyskúšanie nič nedáte. Otestujte si Sloneeka počas 14 dní bez záväzkov.