Zásady spracovania osobných údajov

Pri práci v online službe Sloneek na webovej adrese www.sloneek.com dochádza k spracovaniu osobných údajov. nám zverujete svoje osobné údaje. Robíme všetko pre to, aby sme Vašu dôveru nesklamali. Radi by sme vám vysvetlili, ako s osobnými údajmi zaobchádzame.

Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú na všetky fyzické osoby, ktoré so službou Sloneek pracujú a zadávajú do nej svoje osobné údaje.

Správca a spracovateľ osobných údajov

Spoločnosť Sloneek Europe sro, Táborská 8, 040 01 Košice, IČO 53 319 737, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel sro, vložka 49934 / V ( „Spoločnosť“) je spracovateľom osobných údajov a osobné údaje spracúva na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov uzatvorenej s užívateľom, zamestnávateľom Sloneek. Ak nás chcete kontaktovať a opýtať sa nás na čokoľvek týkajúce sa spracovania osobných údajov, môžete využiť nasledujúce kontaktné údaje:

Email: sales@sloneek.com
Telefónne číslo: +420 776 877 441
Korešpondenčná adresa: Táborská 8, 040 01 Košice

Správcom osobných údajov je zamestnávateľ subjektu údajov.

Pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zmluvou o spracovaní osobných údajov po dobu trvania zmluvy o užívaní služby Sloneek. Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám a vo Službe Sloneek sú v bezpečí.

Aké osobné údaje sú spracovávané?

Spoločnosť spracováva iba osobné údaje, ktoré sú zadané do služby Sloneek. K evidencii zadaných osobných údajov spravidla dochádza za účelom plnenia právnych povinností zamestnávateľa užívateľov Sloneek:

Účel spracovaniaRozsah osobných údajov
Vedenie personálnej agendy

meno a priezvisko fyzickej osoby; dátum narodenia fyzickej osoby, pohlavie, pracovná pozícia, interné zamestnanecké číslo, pracovné mobilné a / alebo pevné telefónne číslo;

pracovný e-mail; fotografie; dátum nástupu do spoločnosti, dátum odchodu zo spoločnosti, typ úväzku a typ pracovnoprávneho vzťahu.

Vedenie agendy dovoleniek a ďalších typov absencia

Vedenie agendy dovoleniek a ďalších typov absenciíTermíny čerpania udalostí absencia (dovolenka, sick days, benefit days, atď. – ďalšie udalosti podľa nastavenia systému zamestnávateľom)
Evidencia a výpočet straveniek zamestnancovVýška nároku na stravný lístok v danom mesiaci
Plánovanie smien, plánovanie pracovných činnostíTermíny výkonu pracovných činností na na základe definície činnosti zamestnávateľom (napr. Práca v kancelárii, práce u klienta, atď.)
Evidencia dochádzky zamestnancov

V prípade využívania mobilnej aplikácie Sloneek pre zadávanie príchodu a odchodu do zamestnaní (jedná sa o voliteľnú funkcionalitu), aplikácia ukladá GPS koordináty mobilného zariadenia v okamihu zadávania príchodu alebo odchodu.

Evidencia odpracovanej doby zamestnanca v rámci jeho pracovných dní.

Knižnica pracovnoprávnych dokumentovIde o úložisko dokumentov, do ktorého si môžu zamestnanci aj zamestnávateľ ukladať ich pracovnoprávne dokumenty. Zodpovednosť za uloženie týchto dokumentov do aplikácie Sloneek nesie užívateľ, ktorý daný dokument uložil.
Podpisovanie dokumentovZamestnanci svojím elektronickým podpisom potvrdzujú dokumenty.
Administrácia profilu zamestnancaVedľa identifikačných údajov zamestnanca môže zamestnanec vkladať aj svoje podobizne.
Udalosti v Google kalendáriSlužba automaticky spracováva udalosti zanesené v Google kalendári.
Užívateľská a aplikačné podporaÚdaje uložené v aplikácii Sloneek

 

Tieto webové stránky, samotná služba Sloneek, emailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. „Cookies“. Cookie je súbor, ktorý prostredníctvom nášho internetového servera posielame do vášho prehliadača. Účelom cookies je umožniť nášmu internetovému serveru poskytnúť používateľovi internetovej stránky a službu Sloneek tak, aby ich používanie bolo prispôsobené zvyklostiam používateľa.

Pri poskytovaní kvalitných služieb Sloneek nám pomáhajú spracovatelia, ktorí pracujú v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov. Spracovania osobných údajov tretími stranami je upravené ich vlastnými podmienkami poskytovania služieb.

Popis účelov spracovania:

– Služba MailChimp a Mandrill pre zasielanie hromadných oznámení a notifikácií. Osobné údaje spoločnosti MailChimp sú odovzdávané do USA, pričom spoločnosť MailChimp spĺňa podmienky EÚ-U.S.. Privacy Shield.

– Služby štatistiky Google Analytics a Google Tag Manager (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

– Služby cloudové infraštruktúry, prevádzkovanej spoločnosťou Amazon (Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg). Dátové centrá sú umiestnené vo Franfurtu, v Nemecku.

Platné od 1.1.2021